Unik løsning – krever liten eller ingen installasjon – nå også med video

ITX Norge har utviklet en helt ny type porttelefoni som er funksjonsrik og fremtidsrettet, samtidig som den er svært kostnadsbesparende. Tenk deg at du slipper alle telekabler som i dag forbinder porttelefon med hver enkelt leilighet, samtidig som at all elektronikk til porttelefoniløsningen ikke lenger behøves. Dette reduserer kostnader knyttet til drift og vedlikehold, samt at man slipper kostnader knyttet til ny elektronikk den dagen det ville blitt nødvendig.

Med vår nye løsning ønsker vi å gi deg friheten til å blant annet bli stedsuavhengig ved at du også kan åpne døren direkte fra din mobiltelefon.

Kostnadsbesparende
Porttelefoni fra ITX Norge er svært kostnadsbesparende ettersom det ikke er behov for telekabler til hver leilighet. Dette fører til at borettslaget slipper vedlikeholdskostnader fra en montør, samt kostnader knyttet til oppgradering av telenettet den dagen det ville vært nødvendig.

Et annet viktig moment innenfor den nyskapende løsningen fra ITX Norge er at borettslaget ikke lenger trenger elektronikk knyttet til styringen av selve porttelefonisystemet, et system som krever både drifting av teknisk kyndige, jevnlig vedlikehold, og som med annen elektronikk også krever utskifting med tiden.

Dette kreves
Løsningen fra ITX Norge krever kun en basis Internettaksess knyttet til døråpneren, samt IP-telefon fra ITX Norge hos hver beboer. Telefonen som blir benyttet i den enkelte leilighet kan også være trådløs.

Dette kan benyttes av det borettslaget har i dag
De borettslagene som har porttelefoni i dag kan fortsatt benytte selve porttelefonapparatet ved døren, samt låsestykket. Beboere som har telefonapparat kan fortsatt benytte disse.

Slik fungerer løsningen
ITX PorttelefoniLøsningen benytter seg av «Voice over IP» (VOIP, også kalt IP-telefoni) for samtale mellom porttelefon og leilighet. Ettersom ITX Norge benytter seg av IP-telefoniteknologi er løsningen meget fleksibel og vedlikeholdskostnader er omtrent fraværende, sett mot tradisjonelle porttelefoniløsninger. Ved bruk av viderekobling fra beboers telefon kan døren åpnes fra hvilken som helst ønsket telefon. For systemskisse, se illustrasjon 1.