Personalsystem, digitalt tidsur og lønn


Fra 1. januar 2014 kom det nye regler for deg som driver innen frisørvirksomhet/skjønnhetspleie, restaurant/serveringssted eller bilpleie/bilverksted.

ITX Personal gjør det enkelt å holde oversikt over personalet, og å føre en personalhåndbok. Hver enkelt ansatt fører når man kommer og når man drar fra jobb. Timeføringene gir et ferdig utregnet lønnsgrunnlag hver måned, hvor man har mulighet til å overstyre statens satser.
Les også: Det varsles 5000 kontroller i 2014

Fordeler ved bruk av ITX Personal
1) Tilfredsstiller kravene til dokumentasjon.

2) Forenkler din hverdag; ferdig beregnet lønnsgrunnlag, tar utgangspunkt i statens satser for overtid (kan overstyres)

3) Reduserer dine kostnader, den ansatte får kun lønn for faktisk tid på arbeid. 10 min for sent hver dag blir 3,3 timer pr. mnd.

4) Du kan via din mobil / ditt nettbrett etc. se når ansatte kommer og går.

Slik fungerer ITX Personal

Stempling – registrering av faktisk arbeidstid – av hver enkelt ansatt
Tanken bak ITX Personal er at din bedrift skal få en brukervennlig og enkel løsning som tilfredsstiller de nye kravene til dokumentasjon. Løsningen settes opp ved at din bedrift får utsendt eller benytter et eksisterende nettbrett som f.eks. henges på veggen. Fra denne velger den ansatte seg selv fra en liste, taster inn sin PIN-kode og trykker på knappen stemple inn / ut. Hensikten med PIN-koden er å sørge for at ikke andre ansatte kan stemple inn / ut. Denne stemplingen danner grunnlaget til den påkrevde dokumentasjonen, samt at arbeidstiden danner grunnlag for lønnskjøring.

Lønn – svært enkelt
Ved bruk av ITX Personal får du lønnsgrunnlaget ferdig utregnet. ITX Personal henter statens satser, men disse kan overstyres iht. dine arbeidskontrakters overtid. Systemet vil basert på innlagte satser automatisk beregne lønnsgrunnlaget for hver ansatt. Du kan også se tid summert, og hva dette koster din bedrift. Dersom det er gjort feil ved stempling, eksempelvis ved at man glemmer å stemple seg ut, kan man gjøre korrigeringer i stemplingsgrunnlaget til den ansatte.

Gi tilgang til regnskapsfører eller den som kjører lønnen
Ved bruk av ITX Personal kan regnskapsfører eller andre logge seg inn fra hvor de måtte befinne seg – tjenesten er alltid tilgjengelig. Vedkommende som kjører lønn trenger kun å logge seg på og kjøre lønn basert på grunnlaget i ITX Personal – uten at du trenger å gjøre noe som helst.

Personaldata – oversikt over dine ansatte
ITX Personal gir deg mulighet til å legge inn dine ansatte sammen med nødvendig dokumentasjon ift. hvem de er, i henhold til krav om dokumentasjon.

Backup – din sikkerhet – vi gjør det for deg
Inkludert i løsningen følger også backup / sikkerhetskopi av dine data. Iht. lovpålage krav lagres dine data i minimum 5 år.

Løsningen krever tigang til Internett for både sikkerhetskopiering og opplasting av lønnsgrunnlag.