ITX Intelligent Locking System


Dører beskyttet med PIN-kode, porter og bom, knyttet mot betalingstjeneste

– Gjør det mulig å leie ut lagerhaller, lagerboder, rom i herberg etc. direkte fra en App, eller fra din nettside. Du trenger ikke å bruke din tid på administrering av nøkler, fakturering, oppfølging av kunder som ikke betaler – automatiser prosessen i dag!

 

Slik fungerer ITX Intelligent Locking System:

ITX Intelligent Locking System er et avansert låsesystem knyttet mot et aktivt abonnement, eller betaling. Løsningen er universal slik at bruksområdet er stort, eksempelvis utleie av lagerhaller, lagerboder, utleie av rom i herberg, selvbetjente hoteller etc. I scenarioer hvor man leier ut lagerbod kan kunde gå inn på tenkt nettsted, som lagerplass.no, velge en ledig bod av passe størrelse for deretter å betale for en gitt periode, eller starte et abonnement for et udefinert tidsrom. Forbrukeren betaler da for tjenesten med sitt kort, og trekket gjøres umiddelbart. Dersom abonnementet forutsetter månedlig betaling vil forbrukers kort belastes en gang pr. måned. Dersom betaling ikke kan trekkes etter 3 forsøk vil det ikke være mulig å åpne dører med dette abonnementet, samtidig som eier varsles omgående pr. SMS og e-post.

 

Enkel og brukervennlig betaling:

Som utleier velger man selv hvor lang periode forbruker skal belastes for første gang, samt repeterende intervall, eksempelvis månedlig, kvartalsvis eller årlig. Det er også mulig å trekke forbruker for et depositum første gang. Man kan deretter velge om forbruker skal trekkes på forskudd eller etterskudd. Betalingen kan også gjøres over App direkte på mobiltelefonen / nettbrettet. Når abonnementet er opprettet mottar man en 6-sifret kode, denne er knyttet mot abonnementet. PIN-kode sendes pr. SMS eller epost, men vil til enhver tid være tilgjengelig på ditt abonnement.

Løsningen er 100 % live, slik at man kommer inn på hotellet, lagerboden etc. kun sekunder etter at betalingen er utført. Anbefalte løsning er å benytte en porttelefon med eller uten kamera både til dører, porter og bom. Fordelene med dette er at systemet er live koblet opp mot abonnementsdatabasen, slik at man aldri slipper inn dersom betalingen ikke er utført. Dersom det er manglende dekning, abonnementsperioden er avsluttet, kortet ikke kan belastes eller pin-kode er feil får man tilbakemelding over tale umiddelbart – svært brukervennlig også for de eldre.

Sikkerhet, sporing av dør, port og bom som blir åpnet:
Sikkerhet / overvåkning:
Ettersom abonnementet er knyttet mot en person vil alle dører, porter og bommer som blir åpnet bli logget mot abonnementet / personen som åpner døren. Benytter man porttelefon med kamera, vil man også få logget video eller bilde av personen. Man vil dermed kunne avdekke om det faktisk er personen som har kjøpt abonnementet som låser seg inn eller ikke.

Enkel installasjon:
ITX Intelligent Locking System krever at man monterer et elektrisk sluttstykke i karmen til de dørene man elekronisk skal kontrollere. Sluttstykke må kobles til porttelefonen / kodebrettet. Tilsvarende installasjon må gjøres for de aktuelle portene og bommene. Selve betalingsløsningen, oversikt over abonnement og verifiseringssystemet ligger sentralt hos ITX Norge, ingen installasjon er nødvendig. Dette gjør at man kan benyttet samme installasjon for flere geografiske lokasjoner, samt at man får raskere oppstart av løsningen.

Sikkerhet / overvåkning:
ITX Intelligent Locking System kan kombineres med kameraovervåkning, hvor man eksternt kan følge med på både video og bilde. Man velger selv antall kameraer etter behov.