ITX VOS – virtuelt operativsystem på nett

Benytt en robust og utprøvd kjerne ved realisering av ditt prosjekt i din unike drakt.
Ved bruk av ITX VOS kan vi utvikle nettløsninger i ditt design / din drakt. Det grafiske grensesnittet kobles da til funksjonelle controllere gjennom produktet ITX VOS, et backend / server -grensesnitt for funksjonelle operasjoner. ITX VOS er et slags funksjonelt operativsystem utviklet av ITX Norge for standardisering av avanserte funksjonelle løsninger.

ITX VOS gjør at man raskt kommer i gang, sparer tid, samt at man kan benytte en mengde eksisterende funksjonalitet som raskt kan implementeres i din nettside.

Slik fungerer ITX VOS:
ITX VOS er en kjerne skrevet i JAVA. Kjernen består av flere lag med ressurser som seg i mellom komminiserer direkte. Når vi bygger din løsning legges dette som et lag rundt ITX VOS.

Funksjoner og ressurser som utvikles i ditt prosjekt rundt ITX VOS vil fremstå som et eget funksjonelt lag som kan benyttes både på Web, App, desktopapplikasjon, serverapplikasjon etc. Dette gjør at funksjonaliteten skapes en gang, men kan realiseres flere ganger i det best egnede miljøet. Dette er svært kostnadsbesparende, samtidig som det sikrer en svært robust løsning.

Realisering av nettbaserte løsninger gjennom ITX VOS
Det første som gjøres i et prosjekt er å bli enige om hvilken funksjonalitet løsningen skal ha. Når dette er gjort utarbeides designet. Når designet er er klart har vi i ITX Norge to team, hvor det ene teamet tar seg av backend-logikken bygget rundt ITX VOS, og det andre teamet jobber med frontend (den grafiske delen av din løsning – det brukeren ser). Backend-funksjonaliteten bygges gjenom ITX VOS og installeres uavhengig av frontend, gjerne også på en annen server enn frontend. Det gjøres slik fordi en løsning ofte har flere “klienter” enn en web-frontend, som feks. en “native” app.

Denne lagdelingen gjør det enkelt å koble inn andre “klienter” enn nett / web – man utvikler eksempelvis en serverapplikasjon som også snakker med samme ITX VOS-installasjon. Dette gjør at man kan bygge store løsninger hvor alt utvikles på den måten det er mest hensiktsmessig – dataflyten internt i ITX VOS er den samme, uavhengig om det finnes “klienter” som nett, app, desktopapplikasjoner, serverapplikasjoner etc.