ITX Talevarsling

Varslingstjeneste med innhenting av tilbakemelding over tale etc.

Varslingssystem som parallelt kan ringe mange tusen av gangen, systemet kan i disse tilfeller be om en bekreftelse på mottatt melding, men også be om flere tilbakemeldinger.

Eksempel på dette er varsling av sykehusets ansatte i nødstilfeller, hvor systemet i løpet av minutter kan kartlegge hvor mange som kan stille innenfor 1 time, 2 timer, 4 timer etc. Løsningen kan også brukes for deg som ønsker et system som kontakter kunder med forfalte faktura, avlesning av strømmålere osv.

Fordeler ved bruk av ITX Talevarsling
1) ITX Talevarsling kan kartlegge ressurser i nødstilfeller

2) ITX Talevarsling kan varsle ved gasslekasje, på temperatur, feil i nettverk, feil på servere etc.

3) API for integrasjon / trigger fra andre fagsystemer

4) Rapporter som viser til respons på talemeldingene

Slik fungerer ITX Talevarsling
ITX Talevarsling er et stort georedundant varslingsmiljø, som varsler mottakere via tale ved at systemet ringer motttakere, spiller av en melding og ber om bekreftelse. Systemet har flere API / grensesnitt, slik at det er enkelt å integrere ditt system med ITX Talevarsling.

ITX Talevarsling benyttes til
Sykehus
Sykehusets ansatte varsles i nødstilfeller, hvor systemet i løpet av minutter kan kartlegge hvor mange som kan stille innenfor 1 time, 2 timer, 4 timer etc.

Borettslag / sameie

Masseringing til et utvalg med nummer / oppdrag med utgangspunkt i et lydklipp. I lydklippet kan man få beskjed om å feks. taste 1 for “ja”, 2 for “nei” og 3 for “vet ikke”. ITX Dialer vil da umiddelbart kunne rapportere om de svarene som har blitt mottatt. Dette kan brukes til markedsføring eller varsling av beboere i et borettslag.

Typisk eksempel for et borettslag kan være følgende. De ringer telefonnnummer xxx xx xxx, spiller inn et klipp, taster deretter # for å starte masseanrop, og alle blir da oppringt med dette klippet, f.eks. “Hei! Dette er en automatisk melding fra ditt borettslag. Lørdag førstkommende er det dugnad i borettslaget. Trykk 1 dersom du kommer, eller tast 2 dersom du i stedet kommer neste lørdag”. ITX Dialer vil da kunne gi en rapport tilbake i et webgrensesnitt, men også varsle direkte pr. SMS eller epost til den som forespurte.

Purring av faktura
ITX Talevarsling kan benyttes til purring av faktura, man bekrefter mottatt purring ved å taste en tast. Dette er ofte siste leddet i en purreprosess, etter SMS-varsling etc.

Lese av din strømmåler
ITX Talevarsling benyttes til avlesning av strømmålere. Dette skjer ved at kunde blir oppringt, taster sin avlesning og legger på. Denne typen varsling er svært effektiv, samt at den gjør avlesningen enklere for de som ikke er kjent med hvordan SMS fungerer.