Robust, skalerbart og fleksibelt rammeverk
– ITX Portal er rammeverket som legger til rette for rask utvikling av ditt prosjekt. ITX Portal består i dag av en rekke moduler, komponenter og systemer som CRM, ERP, BI (Business Intelligence) etc. ITX Portal bygger på “nett-operativsystemet” ITX VOS.

– ITX Portal i kombinasjon med ITX VOS er det ultimate utgangspunkt for realiseringen av ditt prosjekt!

ITX Norge leverer alle sine nettløsninger via produktet ITX Portal. ITX Portal er en robust, skalerbar funksjonsorientert portal. Portalen består av en rekke standardmoduler som CRM, ERP, telefonisentralbordfunksjonalitet, funksjonalitet for mobiloperatører, energibransjen med mer.

Ønsker du en eller flere egenutviklede moduler, lar dette seg meget enkelt integrere, slik at det blir en del av den øvrige løsningen.

ITX Norge kan også utvikle nettløsninger i det designet du har eller ønsker. Det grafiske grensesnittet kobles da til funksjonelle controllere gjennom produktet ITX VOS, et backend / server -grensesnitt for funksjonelle operasjoner. ITX VOS er en standardkomponent utviklet av ITX Norge for standardisering av avanserte funksjonelle løsninger.

Funksjonalitet
ITX Portal er i all hovedsak et rammeverk / “operativsystem” som inneholder basisfunksjonalitet for å installere nye applikasjoner. Når din idé skal realiseres betyr det at man kan gå direkte til det din applikasjon / løsning skal gjøre, i stedet for å begynne fra bunnen av. Dette sparer tid, samt at løsningen da bygger på en kjerne man vet fungerer, som er robust og skalerer etter dine ønsker.

I ITX Portal finnes det i dag mange applikasjoner som CRM, Business Intelligence (BI), Live datamapping (ITX IO Engine), Timeføring (ITX Personal), applikasjon for beregning av lønn og provisjoner (med importmuligheter), applikasjon for å sette opp ITX PBX telefonsentral, applikasjon for å styre ITX Dialer (ringerobot) med mer.

Hvordan dette vil fungere i ditt prosjekt
I de fleste kundecaser ønsker kunden sin løsning i egen profil / drakt. ITX Norge implementerer da designet ved bruk av Googles AngularJS, et rammeverk for klientsiden, dvs. løsningen som kjøres i nettleseren til brukeren – dette rammeverket kommuniserer videre med en ITX VOS -installasjon. Ettersom også ITX Portal er bygget på og kommuniserer med ITX VOS, vil da både kundens løsning og ITX Portal kommunisere mot samme ITX VOS installasjon, slik at man eksempelvis kan gjenbruke CRM-funksjonaliteten i ITX Portal dersom det er hensiktsmessig. Det vil som oftest i en nettløsning være behov for et administrasjonspanel av kundens nettløsning. Dette administrasjonspanelet bygges da som oftest i ITX Portal. Denne kombinasjonen er svært god, da den sparer kunden for mye tid i utviklingsløpet.
95 % av alle nettløsninger som finnes i dag prosesseres og kjøres på serversiden – også løsninger som har ekstremt mange brukere. ITX Norge tenker annerledes. I stedet for å legge bortimot all last på serverne, som gjør at man må investere mye i en stor serverpark, legges mesteparten av logikken på brukerens maskin. En slik løsning oppleves dessuten som langt mer brukervennelig. I stedet for å legge 98 % av lasten på serverne og 2 % på brukers datamaskin, legger ITX Norge rundt 10-40 % av lasten på serverne og 60-90 % på brukerens maskin. Når man har en nettløsning med 1000 brukere, er kapasiteten til de 1000 datamaskinene langt større en serverens kapasitet. Dette er den enkle forklaringen på hvorfor ITX Norge har valgt denne systemarkitekturen.