Avansert datamapping, rapportgenerering, data move etc.

ITX IOEngine er et avansert produkt for mapping / konvertering av filer for formater, databaser med mer. ITX IOEngine består i all hovedsak av en eller flere kilder, innlesing av data, mapping av data og skriving til en eller flere outputs, samt levering til ett eller flere ønskede leveringspunkter.

Fordeler ved bruk av ITX IOEngine

1) Krever ingen installasjon hos kunde

2) Støtter mange ulike datakilder og filformater, generell generisk datamapping, skriving til mange ulike filformater, og levering på de fleste leveringspunkter.

3) Konfigurering via ITX Portal, en nettbasert løsning som er tilgjengelig i alle operativsystem fra alle steder man har tilgang til Internett.

4) ITX IOEngine kan plasseres hos kunde om ønskelig for bedre tilgang og høyere sikkerhet Eventuelt kan man kombinere produktet med VPN for kryptering.

5) ITX IOEngine kan kjøres i alle operativsystem dersom det er ønskelig at løsningen kjøres hos kunde.

6) Konfigurasjon sendes over kryptert forbindelse.

Slik fungerer ITX IOEngine

ITX IOEngine består av jobber/tasks. Tasks startes basert på en timer, av en bruker manuelt, et eksternt kall, f.eks. at man sender data over HTTP som starter en task, eller en task som startes av en annen task. Når en jobb er startet hentes det normalt data fra en kilde, med unntak av de tilfeller hvor APIet selv også representerer kilden (f.eks. i form av XML). Når kilden er gitt leses data ut i aktuelt format. Dette kan være csv-fil, excel-fil, edi, xml etc. Når filen er lest startes mappingjobben, dvs. konvertering av filen internt i IOEngine. Filen konvertes basert på en mappingdefinisjon som er gjort. En mappingprosess er egentlig en slags konvertering, men også kalkulering av data, f.eks. summering av verdier, kontroll av felter, filtering osv. Når mappingjobben er gjort skrives data ut i ønsket format, f.eks. xml, csv, sql etc. ITX IOEngine kan konvertere en input til flere outputs, f.eks. skriving til en Excel-fil parallelt som den skriver til databasen. Når en eller flere outputs er skrevet kan disse leveres til flere destinasjoner på forskjellige måter, f.eks. kan data sendes pr. epost, skrives til lokal mappe, sendes over FTP, sendes pr. e-post eller lagres i database. Dette kan selvsagt gjøres parallelt, hvor man eksempelvis skriver dataene til database parallelt som man sender dataene til en lokal mappe.

Slik er flyten i ITX IOEngine:

Mappingoppsett

Oppsett av tasks og mappingkonfigurasjon gjøres enkelt fra ITX Portal. Her kan man også starte jobber direkte. Mappingoppsettet gir deg mulighet til å summere verdier, filtrere, gruppere, si noe om hvordan dataene henger sammen etc.