ITX Norge ble stiftet i 2012 med en ambisjon om å utvikle og levere produkter og tjenester som skulle forenkle og effektivisere forretningsprosesser hos store og små bedrifter.

For å nå dette målet ble det lagt stor vekt på enkelhet, åpne grensesnitt for integrasjoner, og fleksibilitet til å kunne imøtekomme behov uavhengig av bransje og størrelse.

Med initiativtakere som hadde lang bakgrunn fra telekombransjen startet først utviklingen av egne kommunikasjonsløsninger basert på IP-telefoni.

Dette skulle senere bli til det som i dag er vårt hovedsatsingsområde, nemlig kommunikasjonsplattformen ITX UC, som i tillegg til IP-telefoni, har en rekke andre integrerte kommunikasjonskanaler.

ITX UC er en tjenesteportefølje som skaper synergieffekter ved å samle alle kommunikasjonskanaler i ett og samme system, noe som blant annet gir fordeler som sentralisert rapportering og statistikk

ITX har siden oppstart hatt en god vekst, og vi er svært stolte av å ha blitt kåret til gasellebedrift for 2018.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller via en e-post for å få vite mer om våre tjenester.

ITX Norge AS (998 024 986 MVA)
Borgeskogen 47
3160 STOKKE

Telefon: 236 80 400
E-post: post@itxnorge.no