ITX Norge leverer markedsledende IT- og kommunikasjonsløsninger til store og små bedrifter i Norge og i utlandet.

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av løsninger som skaper verdier for våre kunder gjennom å ta i bruk moderne teknologi.

Vårt hovedsatsingsområde er kommunikasjonsplattformen ITX UC som i dag brukes av både nasjonale og internasjonale aktører.

ITX UC skaper synergieffekter ved å samle alle kommunikasjonskanaler i ett og samme system, noe som blant annet gir fordeler som sentralisert rapportering og statistikk.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller via en e-post for å få vite mer om våre tjenester.

ITX Norge AS (998 024 986 MVA)
Borgeskogen 47
3160 STOKKE

Telefon: 236 80 400
E-post: post@itxnorge.no