ITX Norge et Norsk privateid selskap som leverer markedsledende IT- og kommunikasjonsløsninger til store bedrifter i Norge og i utlandet.

Vi i ITX har et brennende engasjement for gode produkter og tjenester.
Flere store bedrifter i Norge, og internasjonale aktører, har vist sin tillit ved å overlate driftskritiske tjenester til ITX.

Gjennom grundig analyse av hver enkelt kundes behov sørger vi for å finne riktig tilnærming til hvert enkelt kundecase.

Vi jobber etter følgende prinsipper:

  • Tett integrasjons mot kundes eksisterende løsninger
  • Ingen komplisert installasjon, nettbaserte løsninger. Lav terskel for å ta i bruk våre løsninger.
  • Økt inntjening og reduserte kostnader gjennom effektivisering av prosesser,  og i noen tilfeller, ny arbeidsflyt.
  • Avanserte og fleksible rapporteringsløsninger som samhandler med øvrig rapportering i bedriften
  • Bedre beslutningsgrunnlag og kontroll for bedriftens ledelsen
  • Tett samarbeid med kunden i perioden etter leveransestart for optimalisering og maksimering av gevinst
Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller via en e-post. Sammen skal vi finne gode løsninger.

ITX Norge AS (998 024 986 MVA)
Borgeskogen 47
3160 STOKKE

Telefon: 236 80 400
E-post: post@itxnorge.no